Kompanija Tetra Pak je prisutna i na našem tržištu već više od 50 godina.
Rešenjem broj 12374 Savezne Uprave za pronalazaštvo FNRJ, 1952. godine, zaštićeno je ime Tetra Pak. Prva mašina instalirana je u Gornjem Milanovcu još 1966. godine, a od tada je više od 140 linija za punjenje pušteno u pogon. Sve do devedesetih godina, Tetra Pakje poslovao na našim prostorima kao licencirani proizvodač. A ondaje 1997. godine osnovan Tetra Pak Production d.o.o. sa sedištern u Beogradu i Tetra Pak je postao domaća kornpanija.

Radovi:

  • dogradnja sprinkler instalacija ispod platforme laminatora, zona ispod platforme odmotača
  • ugradnja cevnog razvoda sa mlaznicama na novoj mašini VT – FLEX
  • izvodjenje radova na izradi drenažnih izvoda sa ventila alarminh zvona sprinklerske cevne mreže
  • izvodjenje radova na prepravci sprinklerske cevne mreže ispod platforme u novom magacinu gotovih proizvoda
  • izvodjenje radova na konstrukciji sprinklerske cevne instalacije u proizvodnom pogonu