O nama

Preduzeće Girtpro inženjering d.o.o. osnovano je 2012 godine. Od osnivanja do danas, u zemlji i regionu, kao glavni izvođači radova ili podizvođači izveli smo značajne radove na sistemima protivpožarne zaštite kako u industrijskim tako i u poslovno-stambenim objektima.

Protivpožarni sistemi i oprema

Uspostavljanjem, i doslednim sprovođenjem integrisanog sistema menadžmenta koji ispunjava zahteve standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS OHSAS 18001:2008 preduzeće Girtpro inženjering obezbeđuje protivpožarnu zaštitu koja ispunjava očekivanja svojih korisnika, vodeći računa o bezbednosti i zaštiti zdravlja svojih zaposlenih kao i o budućim pokoljenjima kroz brigu o zaštiti životne sredine.

Politika integrisanog sistema menadžmenta organizacije počiva na sledećim opštim principima:

 • Težnja ka stalnom poboljšanju kvaliteta proizvoda i usluga, pri čemu se selektivno baziramo na proizvođače i dobavljače opreme pouzdanog kvaliteta od poznatih brendova i dobavljača, kod kojih se dobrim poslovnim odnosom i značajnim prometom namećemo kao saradnici sa najpovoljnijim uslovima.
 • Težnja ka striktnom poštovanju ugovora i korektnog poslovnog odnosa, kvaliteta isporučenih proizvoda i izvedenih radova koji podižu imidž firme i obezbeđuju važne reference.
 • Dobar odnos prema zaposlenima uz stalni stimulans kadrova koji žele da prihvataju sve izazove i novine koje se nameću pojavom novih tehnologija i koji teže da učenjem održe korak sa vremenom.
 • Unapređenje organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja repromaterijala, energije i vode, smanjenje emisija u vazduh i sprečavanje zagađenja voda i zemljišta.
 • Težnja ka smanjenju ukupnog otpada kao i uklanjanje otpada, koji ne može biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu
 • Stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad, bez profesionalnih bolesti i povreda na radu,
 • Dosledno poštovanje zakona, propisa, kodeksa, standarda iz oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, delatnosti organizacije, kao i ugovornih klauzula,
 • Primena, održavanje i kontinuirano unapređenje integrisanog sistema menadžementa,
 • Liderstvo, privrženost i učešće najvišeg rukovodstva u svim procesima integrisanog sistema menadžmenta kroz kontinualno preispitivanje uspostavljene politike i opštih ciljeva IMS-a od strane najvišeg rukovodstva,
 • Uključivanje svih zaposlenih u održavanje i poboljšavanje uspostavljenog integrisanog sistema menadžmenta,
 • Unapređenje kulture timskog rada. Pronalaženje i predlaganje novih rešenja, spremnost da se učestvuje u multifunkcionalnim grupama i projektima, predusretljivost da se razmene informacije i sposobnost za rad u timu u cilju ostvarivanja vidljivog i upečatljivog rezultata, i stimulacija težnji ka postizanju uspeha.
 

Girtpro inženjering d.o.o. je ovlašćen za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara po važećoj zakonskoj regulativi Republike Srbije.

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.

Našt tim vam je na raspolaganju za odabir najbolje opcije sistema za gašenje požara.