Niskopritisna vodena magla za gašenje požara

Niskopritisni sistemi vodene magle raspršuju vodu veoma sitno kroz posebne dizne i mlaznice, i povećavaju radne pritiske. Istovremeno, povećava se ukupna površina gašenja vode, omogućavajući joj apsorpciju toplote i brže isparavanje. Ovaj efekat hlađenja i gašenja omogućava efikasno suzbijanje požara uz smanjenu potrošnju vode za gašenje.

Inovativne tehnologije

Korišćenjem inovativne tehnologije niskog pritiska vodene magle, Niskopritisni Vodeni Magleni Sistemi pružaju posebno efikasnu zaštitu objekata. U poređenju sa konvencionalnim sprinkler sistemima, ovi sistemi zahtevaju do 85% manje vode za gašenje, smanjujući potencijalnu štetu od vode na minimum. Pumpna soba ovih sistema može biti znatno kompaktnije dizajnirana, čime se štedi prostor, troškovi i čini ih idealnim za nadogradnju u postojećim objektima.Novi razvoj Niskopritisnih Sistema vodene magle čini ih sistemom s najširom primenom na tržištu i jedinim odobrenim od strane VdS-a za upotrebu u garažama i podzemnim parking prostorima sa visinom plafona do 3,6 metara.

Efikasnost gašenja požara vodenom maglom

Efikasnost ovih Sistema potvrđena je kroz obimne testove požara praćene od strane „VdS Schadenverhütung“, nemačkog instituta za korporativnu bezbednost. Niskopritisni Vodeni Magleni Sistem je prošao testove požara, pokazujući efikasnost uporedivu sa klasičnom opremom suvih sprinklera, ali uz upotrebu značajno manje vode i veću efikasnost.
Vodena magla

Ključne karakteristike:

  • VdS-sertifikovani niskopritisni sistem;
  • Efikasnija upotreba sredstava za gašenje, smanjenje štete od vode, i pogodan za područja sa mogućnošću smrzavanja, jer se mogu postaviti suvi sistemi cevi;
  • Manji prečnici cevi znače da je potreban manji prostor za instalaciju;
  • Sertifikovan prema VdS 3883-4 i SRPS EN 14972 standardima.

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.