USLOVI KORIŠĆENJA

01. Uvod

U daljem tekstu su definisani uslovi korišćenja i saradnje između agencije „Girtpro inženjering d.o.o.“ i korisnika usluga naše kompanije, posetioca web sajta i drugih koji žele da pristupe web sajtu ili da ge koriste.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja:

(“Uslovi”, “Uslovi korišćenja”) pre korišćenja sajta www.girtpro.rs (“Usluga”) kojim upravlja „Girtpro inženjering d.o.o.“ (“mi”, “nas” ili “naše”).

02. Korišćenje usluga i pristup veb lokaciji

Pristupanjem i korišćenjem web sajta www.girtpro.rs, ili koristeći bilo koju uslugu koju nudimo, pristajete na poštovanje i prihvatanje uslova korišćenja koji su opisani u nastavku. Ukoliko se ne slažete sa ovim odredbama i uslovima korišćenja, molimo vas da se suzdržite od korišćenja web sajta naše kompanije ili naših usluga.

03. Opšte odredbe

Ovi Uslovi korišćenja su sastavni deo agencije Girtpro inženjering d.o.o. i kao takvi predstavljaju ugovor između kompanije „Girtpro inženjering d.o.o.“, registrovan u Republici Srbiji sa matičnim brojem 20868562 i poreskim brojem 107768913 i korisnika naših usluga, posetioca sajta i svih onih koji žele da pristupe usluzi agencije „Girtpro inženjering d.o.o.“.

Ovim ugovorom se utvrđuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sajta kompanije i naših usluga.

04. Prihvatanje ponude

Pre bilo kakvih radova i otpočinjanja projekta u vaše ime, potrebno je odobrenje za nastavak, odnosno da ste saglasni da se krene sa projektom. Plaćanje vašeg depozita (avansa) će se smatrati vašim ovlašćenjem za nastavak, ako se u ovoj fazi zatraže sredstva. Ako ne, takvo odobrenje mora biti dato u pisanoj formi ili putem e-maila. Nijedan projekat neće otpočeti dok ne dobijemo odobrenje.

 

05. Poverljive informacije

Girtpro inženjering d.o.o. ne želi preko svog web sajta da dobija poverljive informacije, te da bi se one klasifikovale kao poverljive neophodno je potpisati ugovor o poverljivosti u kom će biti sve jasno definisano. „Girtpro inženjering d.o.o.“ će svakoj osobi pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, prava na privatnost, imovinu i intelektualnu svojinu.

06. Korišćenje našeg web sajta u odricanje odgovornosti

Ne postoji nikakva naplata za pristup web sajtu, osim ukoliko postoji vaša obaveza da platite cenu komunikacione veze (Interneta) koju ste koristili da biste posetili web sajt. Pristupate web sajtu na sopstvenu odgovornost. Naše usluge su namenjene isključivo punoletnim osobama. Vaš pristup web sajtu može biti onemogućen, ograničen ili ukinut bilo kada ukoliko se primeti zloupotreba sajta sa vaše strane na bilo koji način. Ne možemo garantovati da će web stranica biti prikazivana bez grešaka i da će data-centar uvek obezbediti raspoloživost iste. Sadržaj na web sajtu se može promeniti bez prethodne najave.

„Girtpro inženjering d.o.o.“ neće biti ni na koji način odgovoran za bilo kakvu netačnost ili grešku u vezi sa informacijama i materijalima koji su pronađeni i objavljeni. Neovlašćena upotreba web sajta, narušavanje bezbednosti, zloupotreba pristupnih podataka može dovesti do potraživanja štete i-/ ili će biti krivično delo kažnjivo prema važećem zakonu.

07. Autorska prava i intelektualna svojina

Nije dozvoljeno kopiranje i zloupotreba informacija na našem web sajtu, kao ni materijala sa istog. Ne smete da reprodukujete ili distribuirate na bilo koji način informacije preuzete sa web sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku, video, kod i-/ ili softver bez našeg prethodnog pisanog pristanka. Ukoliko postoji dugme za deljenje sadržaja, moguće je izričito na taj način deliti sadržaj.

9. Izmene uslova korišćenja i kontakt

„Girtpro inženjering d.o.o.“ može izmeniti uslove korišćenja u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Za sva pitanja ili nedoumice kontaktirajte nas na office@girtpro.rs