Sistemi za detekciju i gašenje požara

Svi signali se susreću u centralnoj upravljačkoj ploči za dojavu požara, koja pouzdano opskrbljuje odgovorne službe svim relevantnim informacijama. Osim toga, tehnologija za detekciju požara često se koristi za kontrolu i praćenje funkcija svih sistema zaštite od požara.

Svrha kontrolne table za detekciju požara i gašenje pozara:

U kontrolnim tablama za detekciju požara i gašenje, informacije sa svih elemenata za detekciju požara i praćenje se objedinjuju. One primaju događaje, evaluiraju ih i automatski upravljaju neophodnim radnjama na ciljan način: od uzbunjivanja, upravljanja i testiranja sistema za gašenje do situacione kontrole građevinskih servisa u zavisnosti od toka požara. Kontrolne table za detekciju požara i gašenje tako čine srce sistema zaštite od požara.

Međutim, često postoje ograničenja u radu i korišćenju kontrolnih tabli za detekciju požara. S jedne strane, stariji sistemi često ne ispunjavaju današnje tehničke zahteve. S druge strane, rad kontrolne table za detekciju požara i gašenje zahteva posebne veštine. U stresnim situacijama, čak i iskusni ljudi mogu brzo napraviti greške u interpretaciji i radu, s ozbiljnim posledicama.

Detektori požara

Zahvaljujući modularnom konceptu i naprednim tehnikama obrade signala, ovi detektori zadovoljavaju individualne zahteve unutar izuzetno širokog spektra primena. Detektori požara rade kako unutar prostora, tako i na otvorenom; kako u neposrednoj blizini opreme koja se štiti, tako i na većim udaljenostima. Oni se mogu koristiti kako u prostorijama sa kontrolisanim uslovima, tako i u teškim uslovima procesa, kao i na područjima s opasnošću od eksplozija, pružajući rešenja za sve zahteve.

Sistem za detekciju i gašenje požara

Prednosti

  • Brza detekcija požara s veoma niskim rizikom od lažnih alarma;
  • Visoka industrijska bezbednost;
  • Široko područje primene;
  • Jednostavno prilagođavanje promenama uslova;
  • Niska potrošnja energije – potencijal za smanjenje troškova;
  • Fleksibilne tehnologije povezivanja, jednostavna instalacija;
  • Internacionalni sertifikati.

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.