Girtpro inzenjering d.o.o. Beograd  je potpisao ugovor sa kompanijom Telegroup, za isporuku, montažu i puštanje u rad sprinkler instalacije i stabilne instalacije za gašenje požara gasovitim sredstvom- NOVEC u objektu Ministarstva finansija Republike Srbije u Beogradu.