LOKACIJA: BEOGRAD

Otvoren 2009. godine, UŠĆE Shopping Center je najveći shopping centar u Srbiji, preko 46.500 m2, njegovih 150 zakupaca se nalazi u prizemlju, plus na 3 nadzemna sprata, poseduje 1.250 parking mesta na 2 podzemna nivoa.

Radovi:

  • Ugradnja sprinkler instalacija sa pumpnim postrojenjem, testiranje i puštanje u rad u celom objektu