Protivpožarni sistemi i zaštita

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.

Uporedivo sa sprinkler sistemom, uz upotrebu značajno manje vode i veću efikasnost.

Izuzetna efikasnost u prostorijama sa elektronskom i električnom opremom.

Zaštita područja sa visokim rizicima usled zapaljivih tečnosti ili plastike.

Otkriva i prijavljuje požare, automatski pokreće proces gašenja vodom.

Našt tim vam je na raspolaganju za odabir najbolje opcije sistema za gašenje požara.