Girtpro inzenjering d.o.o. Beograd  je potpisao ugovor za isporuku, montažu i puštanje u rad sistema za gašenje požara raspršenom vodom - sprinkler sa kompanijom Gebi d.o.o. u Čantaviru.