Girtpro inzenjering d.o.o. Beograd  je potpisao ugovor za isporuku, montažu i puštanje u rad sistema za gašenje požara gasovitim sredstvom novec i sistema za gašenje požara raspršenom vodom - sprinkler  u objektu Republički fond za penziono i invalidsko osiguranje Filijala Novi Sad.