Girtpro inzenjering d.o.o. Beograd je potpisao ugovor sa gradjevinskom Kompanijom Structura Concept d.o.o.za isporuku, montažu i puštanje u rad sprinkler instalacije u proizvodno-skladisnom objektu CTP Gama u Novom Sadu.