Sistemi za gašenje vodom koji imaju otvorene mlaznice zovu se Deluge ili Drenčer sistemi.
O SISTEMU
Deluge – Drenčer sistem je stabilni sistem za gašenje požara koji se se koristi za slučajeve kad je moguće širenje požara velikom brzinom, a s ciljem usporavanja širenja i gašenja požara.
Gde se koristi?
Koristi se za odvajanje dela prostora koji je zahvaćen požarom (vodena zavesa), takođe ima primenu u hlađenju rezervoara u naftnoj industriji za tečnosti koje imaju nisku temperaturu plamišta kao sto su motorni benzini, znači za gašenje tih postrojenja.
Mogu se koristiti i za apliciranje pene za gašenje. Ovakvi sistemi se koriste dosta i u zaštiti u vojnoj industriji, u proizvodnji baruta i eksploziva.
AKTIVACIJA
S obzirom da na mlaznicama nema toplinski osetljivog elementa, a u cevovodu je vazduh pod atmosferskim pritiskom, drenčer ventil se može aktivirati na različite načine u zavisnosti od toga kakav se prostor štiti:
  • Pneumatsko aktiviranje, ima pneumatski cevovod ispunjen vazduhom do određenog pritiska
  • Hidrauličko aktiviranje, putem vode ili nekog drugog tečnog medijuma
  • Električno aktiviranje preko impulsa sa dojave požara ili slično
  • Ručno aktiviranje preko ventila za rasterećenje komore na drenčer ventilu Posle izdavanja signala za aktiviranje, bilo kojim od ova četiri načina, dolazi do aktiviranja stanice i prolaska vode za gašenje.