Girtpro inzenjering d.o.o. Beograd je potpisao ugovor sa gradjevinskom kompanijom Structura Concept d.o.o. za isporuku, montažu i puštanje u rad sprinkler instalacije u proizvodno-skladisnom objektu CTP 3 u Novom Sadu.