Girtpro inzenjering d.o.o. Beograd  je potpisao ugovor sa kompanijom Ball Beverage Packaging Belgrade, za isporuku, montažu i puštanje u rad stabilne instalacije za gašenje požara gasovitim sredstvom- NOVEC u Beogradu