„Real Knitting“, jedna od najvećih fabrika čarapa na Balkanu, sa 450 zaposlenih, a o zadovoljstvu italijansko-ruskih partnera u ovom poslu najbolje svedoči činjenica da će ove godine završiti novi pogon i uposliti još 200 ljudi. Tada će, i definitivno, ovo biti najveća fabrika te vrste u regionu, a kompletna proizvodnja – koja se meri desetinama miliona komada – plasiraće se na tržište Ruske Federacije.

Podstimo, „Real Knitting“ je direktna posledica trgovinskog sporazuma o specijalnim vezama Srbije i Rusije, a Italijane, koji više od pola veka vladaju svetskim tržištem čarapa – osim ukidanja carinskih barijera za izvoz u RF – u Gajdobru su privukle i niska cena nadnica, te jeftina energija. I, tako, ukupno ulaganje u fabriku do sada iznosi 10 mil EUR, a kada kompleks hala bude završen, pod krovom će se naći više od 20.000 m2.

Radovi:

  • Ugradnja sprinkler instalacije sa pumpnim postrojenjem, testiranje i puštanje u rad