Sprinkler stabilne instalacije Jedan od najstarijih i najrasprostranjenijih tipova stabilnih instalacija koje za gašenje koriste vodu su Sprinkler instalacije.

Gde se koristi?
Ovaj tip instalacija se koristi za gašenje različitih tipova objekata koji mogu biti i različitog požarnog opterećenja, od malog, kao što su hoteli, muzeji, bolnice, škole, preko srednjih kao što su garaže, robne kuće, lakša industrijska postrojenja, pa sve do teških kao što je hemijska industrija, razna skladišta, industrije boja i lakova, tekstilna industrija itd.

Prednosti
Prednost sprinkler uređaja je u jednostavnom održavanju i visokoj efikasnosti gašenja.
U slučaju požara aktivira se samo onaj deo sistema koji se nalazi u zoni koja je zahvaćena požarom, tako da su štete nastale delovanjem vode značajno manje od šteta koje nastaju gašenjem od strane vatrogasnih jedinica.

Aktivacija
Princip aktiviranja sprinkler mlaznice se zasniva na pucanju ampule koja drži mlaznicu zatvorenom, na temperaturi koja je za oko 30˚C viša od najviše očekivane radne temperature okoline.
Pri pojavi požara i porastom temperature dolazi do aktiviranja sprinkler mlaznica čime je omogućen izlaz i raspršivanje vode iz cevovoda koji je pod pritiskom vode ili vazduha (kod suvih sistema).

Vrste instalacija
Postoje dve vrste sprinkler instalacija koje su po konstrukciji slične:
  • Mokri sprinkler sistem koristi se u prostorijama gde nema opasnosti od zamrzavanja ili isparavanja vode, gde je cevovod stalno napunjen vodom pod pritiskom
  • Suvi sprinkler sistem u čijem se cevovodu nalazi vazduh pod pritiskom i on se koristi u prostorijama gde ima opasnosti od smrzavanja. Ugradnjom ovakvih instalacija smanjujemo moguće štete nastale požarom za 80%.