Girtpro inzenjering d.o.o. Beograd je potpisao ugovor sa kompanijom Energogroup d.o.o. za isporuku, montažu i puštanje u rad sprinkler instalacije u proizvodno-skladisnom objektu Hansgrohe u Valjevo.