Girtpro inzenjering d.o.o. Beograd  je potpisao ugovor sa Javnim komunalnim preduzećem „Parking servis” Beograd za isporuku, montažu i puštanje u rad sprinkler instalacije u garažama Dušan Vukasović, Radivoja Koraća i Vukov Spomenik.