Sistemi za gašenje ARGOTEC N2, Ar, CO2
Sistemi za gašenje požara ARGOTEC su sistemi u kojima se za gašenje koriste gasovi Ugljen dioksid (CO2), Azot (N) i Argon(Ar). Usled svoje inertnosti oni čine pravo rešenje za zaštitu high-tec sistema, osetljive opreme ili dragocenosti koje bi mogle biti oštećene korišćenjem drugih sredstava za gašenje.
Prednosti
Argon je ne-toksičan inertni gas i ne proizvodi efekat hlađenja, prilikom pražnjenja iz boce. Zbog toga je posebno pogodan za zaštitu prostorija sa velikim saobraćajem, ili prostorija koje sadrže električnu ili elektronsku opremu. Azot, takodje nije toksičan, ne hladi prilikom gašenja, naročito je pogodan za zaštitu prostorija u kojima se lageruju ili se nalaze zapaljive tečnosti, kao sto su boje i lakovi.

Instalacije za gašenje ugljen dioksidom CO2 su jedne od prvih nastalih instalacija za gašenje požara. CO2 proizvodi “efekt gušenja požara” - smanjuje količinu kiseonika u prostoru, i proizvodi efekat hlađenja”, odnosno u manjoj meri oduzima deo toplote iz okoline.

Navedeni sistem omogućava potpunu kao i delimičnu zaštitu. Primjenjuju se za zaštitu prostorije ili ciljanih objekata, npr. raznih mašina unutar same prostorije.
Način funkcionisanja
Ugljen–dioksid formira gust oblak aerosola u oblasti gašenja požara, koji mogu biti precizno usmereni pomoću mlaznica. Isparavanje gasa za gašenje proizvodi dodatni efekat hlađenja. Smatra se jednim od prihvatljivijih sistema za gašenje obzirom na nisku cenu gasa za punjenje sistema.
UPOTREBA CO2
Ugljen dioksidom štite se: hemijski pogoni, elektroenergetska postrojenja, skladišta zapaljivih materijala, lakirnice, tekstilni pogoni, fabrike gumenih proizvoda, brodovi i sl. Postoje dva različita sistema za gašenje ugljen dioksidom:
  • Sistem sa visokim pritiskom Boce u kojima se nalazi CO2 su pod pritiskom cca 120 bara povezane su u bateriju preko sabirnih cevi. U slučaju požara kompletna baterija biva aktivirana.
  • Sistem sa niskopritisnim pothlađenim rezervoarom. Ako se štiti objekat sa velikom zapreminom prostora, onda je CO2 sistem sa bocama nerentabilan. U ovom slučaju prednost dajemo niskopritisnom sistemu za gašenje. U tom slučaju ugljen dioksid se nalazi u spremniku pod pritiskom koji je veće zapremine i rashlađen na temperaturi -20°C. Radni pritisak ovakvog sistema je niži, radi na oko 20 bara. Rashladna jedinica osigurava stalnu nisku temperaturu, dok je spremnik izolovan kako bi se umanjilo zagrejavanje i skok pritiska u sudu.