Centar kompanije PepsiCo za zapadni Balkan, PepsiCo West Balkans, nalazi se u Beogradu i obuhvata tržišta bivših jugoslovenski republika, Albaniju i deo Grčke. Na teritoriji Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i dela Grčke prodaju se proizvodi napravljeni u fabrici u Bačkom Magliću kod Novog Sada, dok druga fabrika u Laktašima kod Banjaluke pokriva područje Slovenije, Hrvatske i BiH.

Radovi:

  • Montaža – dogradnja sprinkler instalacija sa probom i puštanjem u rad u objektu Marbo (proizvodni pogon fermentacija)
  • Montaža – dogradnja sa probom i puštanjem u rad u objektu Marbo (gardaroba – prizemlje + sprat)
  • Ugradnja stabilne sprinkler instalacije za gašenje požara u objektu A I B
  • Dogradnja cevnog ravoda sa mlaznicama ispod platforme u pogonu C i B