Sedište
16. Oktobra 17

Kancelarije
Omladinskih brigada br.90aPoslovno ime: Girtpro inženjering d.o.o.
Država: Srbija
Grad: Beograd
Adresa sedišta: 16.Oktobra br.17
Adresa kancelarije: Omladinskih brigada br.90a
Telefon/Fax: +381 (0) 11 7703082
E-mail: office@girtpro.rs
Web: www.girtpro.rs
PIB: 107768913
Matični broj: 20868562
Šifra delatnosti: 7112
Tekući računi: 160-3783319-19 Banca Intesa,
265-6180310000387-66 Raiffeisen Bank

Đorđe Đurić
Osnivač - Direktor
+381 (0) 63 1524514
office@girtpro.rs
Srđan Jovanović, dipl. inž. maš.
Tehnički direktor
+381 (0) 66 8386338
srdjan.jovanovic@girtpro.rs