Potpisan aneks ugovora sa kompanijom 'EX ING B&P' o nastavku izvođenja II faze na ugradnji stabilnog sistema za gašenje požara (mokri sprinkler sistem) na objektu DS4 Beograđanka.

Radovi se izvode na 4.spratu i prizemlju sa isporukom i ugradnjom pumpnog sprinkler postrojenja.