Girtpro inzenjering d.o.o. Beograd  je potpisao ugovor sa Narodnom Bankom Srbije, za isporuku, montažu i puštanje u rad opreme i uređaja stabilnog sistema za gašenje požara gasovitim sredstvom. Stabilni sistem za gašenje požara CO2 i stabilni sistem Ansul Piranha.