Potpisan ugovor sa preduzecem TVI doo, za montazu sprinkler instalacije u garaznom delu objekta Paliluska pijaca koji se nalazi u ulici 27. Mart u Beogradu.