Potpisan ugovor sa kompanijom PUTNIK KOPAONIK doo za isporuku, montažu i puštanje u rad sprinkler instalacije u hotelu “Putnik“ na Kopaoniku.