Girtpro inzenjering d.o.o. Beograd je potpisao ugovor sa gradjevinskom Kompanijom Letač d.o.o. za isporuku, montažu i puštanje u rad sprinkler instalacije u skladisnom prostoru Kompanije Sava Coop u Novom Sadu.