Girtpro inzenjering d.o.o. Beograd  je potpisao ugovor sa Kompanijom EX ING B&Pza isporuku, montažu i puštanje u rad sprinkler instalacije u podzemnoj garaži objekta Blok 63 u Beogradu.