Girtpro inzenjering d.o.o. Beograd  je potpisao ugovor sa kompanijom GALENS doo iz Novog Sadaza isporuku, montažu i puštanje u rad sprikler instalacije, u podzemnoj garaži objekta Zlatiborski biser na Zlatiboru.