Girtpro inzenjering d.o.o. Beograd je potpisao ugovor sa gradjevinskom Kompanijom Konstruktor d.o.o. Beograd za isporuku, montažu i puštanje u rad sprinkler instalacije druge faze KLP 2 najsavremenijeg logistickog centra u Srbiji. Objekat se nalazi u Šimanovcima.