Girtpro inzenjering d.o.o. Beograd  je potpisao ugovor sa Kompanijom Sport Vision doo, za isporuku, montažu i puštanje u rad sprinkler instalacije u magacinskom prostoru - u delu reagalnog skladista. Objekat se nalazi u Šimanovcima.