Girtpro inzenjering d.o.o. Beograd  je isporučio, montirao i pustio u rad tri sistema za gašenje požara gasovitim sredstvom novec u objektu CTP Gama Novi Sad.