Girtpro inzenjering d.o.o. Beograd  je potpisao ugovor sa Kompanijom GALENS dooza isporuku, montažu i puštanje u rad sprinkler instalacije u podzemnoj garaži objekta Kej Garden Residence u Novom Sadu.