Potpisali smo ugovor sa ATS-om (Akreditaciono telo Srbije) o akreditaciji kontrolnog tela u skladu sa Pravilnikom o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema.

Potpisivanjem ugovora ispunili smo zakonske uslove za obavljanje kontrolisanja stabilnih instalacija za gašenje požara.