Uspešno završeni radovi na izvođenju instalacije hidrantske mreže u novom magacinskom prostoru u Carlsberg Srbija doo u Čelarevu.